dinsdag, 1. december 2009 - 21:39

Sportverenigingen Zuidlaren welkom in de Prins Bernhardhoeve

Zuidlaren

Vanaf 1 december kunnen de eerste sportverenigingen terecht in de Prins Bernhardhoeve. Hiermee heeft de gemeente Tynaarlo een eerste stap gezet naar een oplossing voor het tekort aan binnensportaccom-modatie in Zuidlaren.

John Franke, de exploitant van de Prins Bernhardhoeve, kan sportverenigingen in ieder geval twee jaar onderdak bieden. Handboogvereniging De Vrijheid en Voetbalvereniging Zuidlaarderveen hebben als eerste van de mogelijkheid gebruik gemaakt. Van 1 december aanstaande tot 1 april 2010 zijn ze in de Prins Bernhardhoeve te vinden.

In oktober zijn wethouder Henk Kosmeijer en exploitant John Franke om tafel gaan zitten met sportverenigingen uit Zuidlaren. Een aantal verenigingen heeft toen aangegeven de Prins Bernhardhoeve graag als sportaccommodatie te gebruiken. Verenigingen die direct op de betonnen vloer kunnen sporten, zijn welkom in de Prins Bernhardhoeve. Voorwaarde is wel dat de verenigingen zelf zorgen voor de benodigde voorzieningen. Het gaat hierbij met name om de buitensporten, die in de winterperiode zijn aangewezen op een binnensportaccommodatie.

Ook de zaalsport is positief over de plannen, maar stelt hogere eisen aan een sportaccommodatie. Spor-ten als volleybal en basketbal vereisen een goede sportvloer. Deze ligt er nu niet en samen met de ande-re aanpassingen die dan gedaan moeten worden, is dit een aanzienlijke investering. Daarom onderzoekt de gemeente nu hoe met minder kostbare investeringen een voldoende resultaat kan worden behaald.
Provincie:
Tag(s):