maandag, 26. januari 2009 - 16:44

Staat verleent back-up faciliteit aan ING

Amsterdam

De overheid verleent een back-up faciliteit aan ING Groep N.V. (ING). Deze back-up faciliteit heeft betrekking op de gesecuritiseerde hypothekenportefeuille van de bank die vanwege de uitzonderlijke omstandigheden op de financiële markten op dit moment niet tot nauwelijks verhandelbaar is. Dit heeft het Ministerie van Financiën maandag 26 januari laten weten.

'Illiquid Assets Back-up Facility'
De back-up faciliteit is een garantie met een opwaarts potentieel. De faciliteit dekt gedeeltelijk de risico's af van de Alt-A portefeuille van ING, nadat deze is afgewaardeerd van een bedrag ter waarde van USD 39 miljard tot een bedrag van USD 35,1 miljard. De bank blijft eigenaar van deze portefeuille.

De Staat en ING delen in de winsten en verliezen in de verhouding 80% (Staat) - 20% (ING). De bank betaalt een garantiefee aan de Staat ter compensatie van het risico; de Staat betaalt ING een management en funding fee voor het beheer en de financiering van de portefeuille.

Geen bonussen 2009
In verband met de faciliteit is een aantal afspraken gemaakt. Zo zal ING € 25 miljard extra krediet verlenen aan particulieren en bedrijven. Daarnaast ziet de Raad van Bestuur van ING af van de bonussen over 2009 en voor de periode daarna tot er nieuw beloningsbeleid is vastgesteld.

Ook zal ING het Nederlandse betalingssysteem PIN blijven voeren zolang dat een gangbaar betaalsysteem blijft. Tenslotte blijven de governancevoorwaarden verbonden aan de kapitaalversterking door de Staat van € 10 miljard gedurende de garantie van kracht. De faciliteit is in overleg met DNB tot stand gekomen en is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat ING treft.

Alt-A
De aandacht van de markt richt zich vooral op de onzekerheid rondom de gesecuritiseerde hypothekenportefeuille, de zogenaamde Alt-A portefeuille van ING. De producten in deze portefeuille zitten net onder het beste (prime) segment. Op dit moment zijn deze producten nauwelijks verhandelbaar omdat een goed functionerende markt ontbreekt.

Als gevolg hiervan heeft ING om accountingtechnische redenen moeten afwaarderen op deze portefeuille ten laste van haar eigen vermogen. De economische waarde van deze hypothekenportefeuille wordt niettemin hoger geschat.

De back-up faciliteit zorgt ervoor dat deze accountingtechnische verlaging grotendeels ongedaan wordt gemaakt en stelt ING in staat eigen vermogen vrij te spelen. Hierdoor kan de eerdere kapitaalversterking door de Staat van € 10 miljard beter haar werk doen en is ING beter in staat haar intermediairfunctie op de kredietmarkt te vervullen.

Internationaal
De back-up faciliteit die de Nederlandse Staat met ING is overeengekomen is een instrument dat past in de veranderende marktsituatie van de afgelopen periode. Wereldwijd treffen overheden soortgelijke maatregelen om de economie te stimuleren en het vertrouwen in het financiële systeem te herstellen.

Sterke kapitaalbasis
ING is en blijft een gezonde instelling met een sterke kapitaalbasis. Evenals andere wereldwijd opererende financiële instellingen heeft de bank echter tijdelijk te maken met uitzonderlijke omstandigheden. Omstandigheden die de handel in bepaalde activa verhinderen en die maatregelen als deze noodzakelijk maken.
Provincie:
Tag(s):