zaterdag, 23. mei 2009 - 13:28

Staatssecretaris Huizinga start fietstocht in ‘Amersfoort aan Zee’

Amersfoort

Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft zaterdagmorgen in Amersfoort het startschot gegeven voor de ‘Nieuwe Kustlijn’-fietstocht. Deze tocht laat zien waar de kustlijn van Nederland zou kunnen liggen als er nu en in de toekomst geen maatregelen worden genomen tegen de stijgende zeespiegel.

Amersfoort zou dan bijvoorbeeld aan zee liggen. Tientallen deelnemers fietsen de route en krijgen zo een indruk van het belang van een goed waterbeleid. De fietsroute is een onderdeel van de overheidscampagne ‘Nederland leeft met water’.

Staatssecretaris Huizinga beantwoordde voorafgaand aan het startschot vragen van kinderen over het waterbeleid van Nederland.

De kinderen vroegen zich onder meer af wat de regering er aan doet om de stijging van de zeespiegel tegen te gaan, wat de staatssecretaris zelf doet om water te besparen en waar in Nederland de laagste dijk ligt.

Kinderen konden ook meedoen aan de wedstrijd ‘Pimp je fiets als waterfiets’. De winnende ‘waterfiets’ was van Anne-Marije Lock (12 jaar) uit Amersfoort. Zij had haar fiets versierd met onder andere een parasol, snorkels, regenlaarzen en flippers. Zelf droeg zij een duikbril

Goed waterbeleid noodzakelijk
De ‘Nieuwe Kustlijn’-fietstocht loopt langs de lijn die de nieuwe kust vormt als het water in Nederland boven NAP stijgt. Het is een tocht van ruim 50 kilometer over LF9-fietspaden, die begint en eindigt bij strandtent Zandfoort aan de Eem in Amersfoort.

De fietsroute maakt zichtbaar hoe noodzakelijk een goed waterbeleid is voor Nederland. �We moeten ons allemaal realiseren dat het niet vanzelfsprekend is dat wij onze voeten droog houden�, aldus staatssecretaris Huizinga.

Nederland leeft met water
De ‘Nieuwe Kustlijn’-fietstocht is een onderdeel van de overheidscampagne ‘Nederland leeft met water’. Deze campagne toont in woord en beeld welke maatregelen de overheid neemt om Nederland in de toekomst te beschermen tegen te veel en te weinig water.

Zo komt er een nieuw Deltaprogramma en worden op dit moment al veel waterveiligheidsprojecten uitgevoerd. In bijna heel Nederland krijgen rivieren de ruimte, wordt de kust versterkt en worden dijken verstevigd, zodat de ‘Nieuwe Kustlijn’-fietstocht nooit echt langs de zee zal lopen.
Provincie:
Tag(s):