woensdag, 20. mei 2009 - 14:11

Stabilisering aantal milieuklachten in Limburg

Maastricht

Het aantal milieuklachten gemeld in 2008 is nagenoeg gelijk aan het aantal gemelde milieuklachten in 2007. Het aantal ingediende milieuklachten is met 1,4 procent gestegen. In 2008 werd 1112 keer de Milieu Meld- en Klachtentelefoon (MKT) gebeld, in 2007 gebeurde dat 1097 keer. Dit blijkt uit het jaarverslag van de afdeling Handhaving en Monitoring van de Provincie Limburg. De MKT van de Provincie vormt het centraal punt waar bedrijven, overheden en burgers melding kunnen maken van klachten over milieukwaliteit en ongewone voorvallen.

De meeste klachten kwamen binnen over ENCI BV in Maastricht (176) en Componenta uit Heerlen (191). Opvallend was dat er ook veel klachten werden geregistreerd over de Clauscentrale in Maasbracht en Hodzelmans Kerkrade BV, maar hier was het merendeel van de klachten afkomstig van 1 tot 2 personen.

Verder blijkt uit het jaarverslag dat de mate waarin bedrijven voldoen aan de voorschriften van vergunningen en wet- en regelgeving (het naleefgedrag) nog steeds hoog is, namelijk 94 %. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2007 toen dit naleefgedrag van bedrijven 93 % was.

In 2008 is de toezichtslast met 25% verminderd (er wordt een kwart minder, vooraf ingeplande, controles uitgevoerd). Dit leidt tot een behoorlijke lastenverlichting voor het Limburgse bedrijfsleven. Op geconstateerde overtredingen wordt uiteraard passend gereageerd (door middel van een hercontrole en eventueel een bestuursrechtelijk handhavingstraject).
Provincie:
Tag(s):