vrijdag, 24. april 2009 - 15:15

Stadhouderskade weer vrij voor verkeer

Amsterdam

Vrijdag 24 april is de Stadhouderskade volgens planning weer opengesteld voor het autoverkeer. Vanaf 3 november vorig jaar heeft de gemeente Amsterdam gewerkt aan het groot onderhoud van de Stadhouderskade tussen de Ferdinand Bolstraat en de Amsteldijk. Gelijk met het groot onderhoud is ook het wegprofiel van de Stadhouderskade ingrijpend veranderd.

De Stadhouderskade is een van de belangrijkste doorgaande verkeersroutes van de stad. Onderhoud was hard nodig. Over de Stadhouderskade rijden meer dan 25.000 auto's per dag, waaronder veel zwaar verkeer (vrachtauto’s, touringcars).

Zo’n drukke weg slijt sneller dan een rustige woonstraat. Daarom is er gemiddeld eens in de vijftien jaar groot onderhoud nodig waarbij de deklaag en vaak ook delen van de fundering vervangen moeten worden.

Nieuw wegprofiel
Ook het wegprofiel is aangepast: er zijn vrijliggende fietspaden en smallere rijstroken aangelegd; de parkeerplaatsen zijn behouden. Met het nieuwe profiel blijft de doorstroming goed en worden zowel de verkeersveiligheid als de luchtkwaliteit verbeterd.

Gecombineerde werkzaamheden
Tegelijk met het groot onderhoud en de profielaanpassing hebben nutsbedrijven, waaronder Waternet en Liander (gas en elektra) kabels en leidingen vervangen. Daarnaast is er gewerkt aan verkeerslichten en openbare verlichting.

Afrondende werkzaamheden
Wel moeten er nog enige afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het plaatsen van fietsenrekken (nietjes) en het gereedmaken van een gasleiding en fietspaden.
Provincie:
Tag(s):