woensdag, 14. januari 2009 - 13:15

Stagevergoeding omhoog, ondanks kredietcrisis

Amsterdam

De gemiddelde stagevergoeding voor hbo stagiairs is van 275 euro bruto per maand gestegen naar 303 euro bruto per maand. Dit ondanks de kredietcrisis die zich de afgelopen maanden heeft voorgedaan. Meer dan de helft van de stagiairs geeft dan ook aan tevreden te zijn met de stagevergoeding die zij ontvangen. Dit blijkt uit het Nationaal Stage Onderzoek 2009 van Stageplaza.

De stagevergoeding is het afgelopen halfjaar met 10% gestegen. Dit ondanks de crisis die het afgelopen halfjaar vele bedrijven heeft getroffen. In vergelijking met vorig jaar zijn de stagiairs dan ook een stukje positiever over de stagevergoeding. Toen gaf 42% nog aan ontevreden te zijn met de stagevergoeding. Dit is nu gedaald naar 39%.

Uit het onderzoek bleek ook dat er naast lage bedragen ook zeer hoge stagevergoedingen werden uitgekeerd. Vooral in de ICT sector waren deze stagevergoedingen erg hoog. Deze konden zelfs oplopen tot een bruto stagevergoeding van 1500 euro per maand. Wat bijna gelijk is aan een volwaardig maandsalaris voor een starter. Deze hoge vergoedingen waren dan ook een reactie op het tekort aan personeel in de ICT sector.
Categorie:
Tag(s):