dinsdag, 24. februari 2009 - 16:29

Stagnerende huizenmarkt geen effect op hoogte WOZ-waarde

De Wolden

De stagnerende woningmarkt als gevolg van de kredietcrisis heeft vooralsnog geen effect op de hoogte van de WOZ waarde en de onroerende-zaakbelasting 2009 in De Wolden. Gemiddeld liggen de waarden van woningen zo’n 2% hoger dan vorig jaar.

De aanslagen die deze week worden verzonden naar de inwoners van De Wolden zijn gebaseerd op de peildatum 1 januari 2008. De wet schrijft voor dat gemeenten dit jaar de waarden moeten vaststellen naar de waarde op deze peildatum. Op dat moment was er nog geen sprake van een stagnatie in de woningmarkt of dalende prijzen.

Wethouder Ank van der Ziel: ‘Omdat de stagnerende huizenmarkt in de media veel aandacht krijgt, zou het gevolg kunnen zijn dat mensen eerder bezwaar gaan maken. De gemeente vindt het belangrijk dat onze inwoners goed geïnformeerd zijn om inzicht te krijgen of het maken van bezwaar zinvol is. ‘

De gemeente verwijst betrokkenen naar de uitgebreide toelichting op de gemeentelijke pagina in de Wolder Courant in week 9 of het WOZ-portaal op www.dewolden.nl.

In verband met de lichte stijging van de WOZ waarden zijn de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen verlaagd, en heeft er alleen een lichte indexering plaatsgevonden. In 2009 zijn de totale gemiddelde woonlasten in De Wolden met 1,5% gedaald als gevolg van de verlaging van de tarieven voor de Afvalstoffenheffing.
Provincie:
Tag(s):