dinsdag, 6. oktober 2009 - 18:45

Start campagne Anders voeren....natuurlijk!

Voor velen is het heel gewoon: brood voeren aan de eendjes in het park. Maar eten geven aan dieren wat niet hun ‘normale’ voedsel is, is niet goed voor onze leefomgeving. Voer voor stadsvogels blijft vaak liggen en kan bijvoorbeeld tot overlast van ratten leiden. Voeren mag wel, maar met mate én anders. Op 6 oktober start een campagne om Amsterdammers hiervan bewust te maken. Dit maakt de GGD vandaag bekend.

Het voedsel dat eenden, duiven en ganzen gewoonlijk van mensen krijgen, zoals brood en patat, bevat niet de juiste voedingsstoffen. Door ze te voeren worden dieren ook lui om zelf hun voedsel te zoeken. Ze bewegen te weinig, worden te zwaar en hebben een minder gevarieerd dieet, waardoor hun weerstand afneemt. Krijgen dieren teveel en blijft eten liggen, dan komen hier andere dieren op af, met alle gevolgen van dien.

Bewustwording en educatie
Om gezond te blijven, moeten stadsdieren het voedsel eten dat bij ze past, zoals groenvoer (voor eenden), gras (voor ganzen) en zaden (voor duiven).

Vaak kunnen dieren zelf passend voedsel vinden en is het niet nodig ze te voeren. Voeren mag wel, maar minder en anders. Om bewoners hiervan bewust te maken starten de stadsdelen en de GGD Amsterdam (met ondersteuning van de Dierenbescherming Amsterdam) in de week na Dierendag de campagne ‘Anders voeren … natuurlijk!’.

Het Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum (NME) heeft educatief materiaal ontwikkeld over dierplagen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Dit is uniek in Nederland. Docenten kunnen dit lesmateriaal downloaden vanaf november via de site van de NME, www.anmec.nl.

Campagne
In week 41, 42 en 48 delen promotieteams de ‘Anders voeren’-folder uit aan Amsterdammers. In tram, bus en metro hangen posters om aandacht voor ‘Anders voeren’ te vragen. Op 7 oktober sluit de GGD aan bij een actiedag in de Kolenkitbuurt in Bos en Lommer. De GGD geeft die dag voorlichting aan leerlingen en bewoners.
Binnenkort is inhoudelijke informatie over de campagne beschikbaar op www.andersvoeren.amsterdam.nl.

Dierenwelzijnsbeleid
De stadsdelen, de GGD Amsterdam en de Dierenbescherming Amsterdam hebben een visie op een gezond leefmilieu waarbij het voorkomen van overlast voorop staat. Deze campagne is daar een concrete uitwerking van: een gezonde stad voor mens en dier. Het is nu aan de Amsterdammers om de volgende stap te zetten: voer anders … ja natuurlijk!
Provincie:
Tag(s):