dinsdag, 24. november 2009 - 17:49

Start juridische procedure tegen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De Provincie Zeeland en het Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen (Fonds) hebben maandag een procedure aanhangig gemaakt tegen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en BNG Capital Management B.V. (BCM). De procedure zal dienen voor de rechtbank te Den Haag.

In 2002 heeft de Provincie het Fonds opgericht. Het Fonds is ingesteld om de stortplaatsen na sluiting te kunnen onderhouden. Op advies van BNG is EUR 5 miljoen van het Fonds belegd in een langlopend garantieproduct van
Lehman Brothers Treasury Co. B.V. met een gegarandeerd minimumrendement van 50% over tien jaar.

Als gevolg van het faillissement van de Lehman-groep is de belegging zwaar verliesgevend geworden. BNG en BCM worden op meerdere gronden voor minimaal EUR 7,5 miljoen aansprakelijk gehouden.

De Provincie Zeeland en het Fonds verwijten BNG en BCM o.a. dat de stellige indruk is gewekt dat het een product van BNG betrof. Ook hadden BNG en BCM - gezien de regels voor beleggingen door lagere overheden - het garantieproduct niet mogen adviseren of bij de aankoop mogen bemiddelen.

BNG en BCM hebben verder onzorgvuldig gehandeld door niet te waarschuwen voor de risico's van het garantieproduct. Ook hebben zij onvoldoende informatie verschaft, waardoor de Provincie en het Fonds de structuur en de risico's van het product onvoldoende konden begrijpen en inschatten.

BNG en BCM zijn gedagvaard tegen de rolzitting van 9 december 2009. De Provincie en het Fonds zien de uitkomst van de procedure met vertrouwen tegemoet.
Provincie:
Tag(s):