vrijdag, 20. februari 2009 - 19:40

Start Klimaatplan Achterhoekse gemeenten

Doetinchem

Vrijdagmorgen 13 maart aanstaande gaat het Klimaatplan van de Achterhoekse gemeenten van start.Deze ochtend wordt ook het eerste aardgastankstation in de Achterhoek, dat gevestigd is in Doetinchem, officieel in gebruik genomen.

In het kader van ‘het schone rijden’ vindt aansluitend op de opening van het aardgastankstation een bedrijvenbijeenkomst ‘aardgas mobiel’ plaats.
Raadsleden, bestuurders, ambtenaren en andere genodigden gaan die ochtend in gezelschap van gedeputeerde Van der Kolk van de provincie Gelderland op excursie om enkele interessante energiebesparende projecten te bezoeken.

Na een gezamenlijke start in De Kruisberg in Doetinchem reist het gezelschap af naar het tankstation, dat als eerste van de Achterhoek aardgas aanbiedt en dan officieel geopend wordt door de gedeputeerde. De opening van het aardgastankstation aan de Braamtseweg op industrieterrein Wijnbergen in Doetinchem vindt plaats in het kader van de introductie van schone brandstoffen in de Achterhoek. Sité woondiensten en de gemeente Doetinchem hebben al gekozen voor een ‘schoon wagenpark’ en hebben inmiddels de eerste voertuigen aangeschaft, die op aardgas rijden.

In het kader hiervan vindt aansluitend een bedrijvenbijeenkomst plaats met als doel het rijden op aardgas toe te lichten. Thema’s die aan de orde komen zijn: aardgas als brandstof, overschakelen op het rijden op aardgas en een schoner wagenpark door aardgasvoertuigen.

De excursie in het kader van het klimaatplan start met een bezoek aan de biogasinstallatie in Beltrum en gaat vervolgens naar Groenlo om een in aanbouw zijnde nulwoning te bezoeken. Dit is een woning, die zelf zijn energie opwekt. Tot slot doet men het windmolenpark Hagenwind in Aalten aan. Onderweg wordt een toelichting gegeven op de energiebesparende initiatieven van de verschillende regiogemeenten.

De Achterhoekse gemeenten hebben gezamenlijk een basis klimaatplan 2009-2013 opgesteld. Dit klimaatprogramma bevat het overzicht van projecten en activiteiten, die de Achterhoekse gemeenten de komende jaren gezamenlijk uitvoeren op het gebied van klimaat en energie. De projecten hebben betrekking op eigen gemeentelijke gebouwen, woningen en grootschalige Duurzame Energieopties. Zo worden de gemeentelijke gebouwen voorzien van energielabels, wordt er een subsidieregeling ontwikkeld voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen bij particuliere woningen en worden kansen onderzocht voor toepassing van biomassa.
Provincie:
Tag(s):