donderdag, 2. juli 2009 - 14:03

Start pilot Meldpunt Zelfgemaakte Explosieven

Den Haag

Het ministerie van VROM en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) is donderdag gestart met de pilot ‘Meldpunt Zelfgemaakte Explosieven’ waar het bedrijfsleven bij een centraal punt melding kan doen van het misbruik van terrorismegerelateerde grondstoffen.

Het grootste deel van aanslagen in het Westen vindt plaats door middel van zelfgemaakte explosieven, constateerden de verschillende inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Onder regie van de NCTb is er een selectie gemaakt van de meest gebruikte grondstoffen voor deze aanslagen en het initiatief genomen voor het meldpunt.

Samen met bedrijfsleven is besproken welke maatregelen nodig zijn om de fabricage ervan te bemoeilijken. Voor de beveiliging van deze stoffen zijn gerichte afspraken gemaakt. Op Europees niveau zullen eind dit jaar maatregelen getroffen worden.

Het meldpunt wordt ondergebracht bij het reeds bestaande Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën en is te bereiken via telefoonnummer 040-2916000.
Provincie:
Tag(s):