donderdag, 29. januari 2009 - 15:24

Start proef tegen verwaarlozen van dieren

Den Haag

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit begint een project waarin veehouders worden begeleid die herhaaldelijk hun dieren verwaarlozen als gevolg van psycho-sociale oorzaken. Het begint met een proef voor bedrijven met rundvee en/of schapen die de afgelopen 5 jaar meerdere malen bezoek hebben gehad van de AID of de LID.

Landelijk gaat het om tientallen bedrijven waarbij de verwaarlozing van dieren een structureel karakter heeft. Controles van de AID (Algemene Inspectie Dienst) of bemoeienis van het Vertrouwensloket Preventie Verwaarlozing Landbouwdieren bieden geen blijvende oplossing omdat de bedrijven waar het om gaat vaak langdurig en ver in de problemen zitten. Omdat de verwaarlozing van dieren vaak psycho-sociale oorzaken heeft, zijn de eigenaren dieniet bij machte om op eigen kracht hun situatie te verbeteren. Regelmatig controleren, beboeten of zelfs ontruimen heeft dan weinig effect.

Het project begint met een aantal bedrijven en moet uitwijzen of intensieve begeleiding van de veehouders een definitieve oplossing oplevert voor zowel dier als mens. De begeleiding is maatwerk en zal ongeveer 2 jaar duren. Het richt zich op bedrijfseconomische aspecten, op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de veehouder en zijn sociale omgeving. Per bedrijf wordt bekeken welke ondersteuning gewenst is. In totaal doen er in 4 jaar tijd ongeveer 20 bedrijven aan de proef mee.
Provincie:
Tag(s):