donderdag, 4. juni 2009 - 13:18

Start restauratie Dok van Perry

Vlissingen

Donderdag heeft projectwethouder Piet Polderman de eerste damwand ‘geslagen’ voor de kadevernieuwing van de Dokhaven. De kadevernieuwing is de voorbereiding op de restauratie van het Dok van Perry en de inrichting van het toekomstige Scheldekwartier.

Voor de restauratie van het Perrydok heeft de gemeente Vlissingen een Europese subsidie ontvangen van € 500.000.

De Europese subsidie is verkregen in het kader van project ROI (Revitalisering Oude Industriehavens). Dit project wordt gefinancierd door het Europese subsidieprogramma Interreg IV A. Naast Vlissingen en de stad Gent, die het project ROI leidt, nemen ook de steden Antwerpen, Hasselt, Leuven en Oostende uit Vlaanderen en Roermond en Tilburg uit Nederland aan de samenwerking deel. Tijdens het project, dat loopt tot juni 2011, wisselen de steden kennis en ervaringen uit over de herontwikkeling van voormalige havens, waaronder het Vlissingse Scheldekwartier.

Het Dok van Perry heeft de status van Rijksmonument. De gemeente Vlissingen gaat het Perrydok volledig restaureren. De eerste stap is nu het aanbrengen van damwanden. Het Perrydok is het oudste droogdok van Nederland en is in het begin van de 18e eeuw gebouwd voor het onderhoud van oorlogs- en linieschepen van de marine. Het droogdok is later eigendom geworden van de scheepswerf Koninklijke Schelde Groep. In de jaren ’70 is het droogdok buiten gebruik gesteld en met zand gevuld.

Het Perrydok gaat het hart vormen van de plandelen Centrum en Houtkade. Deze plannen worden ontwikkeld als Bestevaêr. Bestevaêr ligt tegen de binnenstad van Vlissingen aan en ademt de maritieme sfeer van statige panden en oude schepen.
Provincie:
Tag(s):