dinsdag, 10. februari 2009 - 9:58

Start vaccinatie tegen baarmoederhalskanker

De Bilt

Vanaf vandaag krijgen ruim 380.000 meisjes een uitnodiging voor inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV-vaccinatie). De eenmalige actie is bedoeld voor meisjes die dit jaar 13 tot en met 16 jaar worden. De inenting zit vanaf september 2009 in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Alle meisjes die in aanmerking komen voor vaccinatie krijgen vanzelf thuis een uitnodiging. De GGDen verzorgen de inteningen. Een volledige inenting tegen baarmoederhalskanker bestaat uit 3 prikken. De meisjes krijgen deze verdeeld over een half jaar.

Vanwege de gezondheidswinst voor vrouwen besloot het ministerie van VWS de inenting tegen baarmoederhalskanker vanaf 2009 op te nemen in het RVP. Binnen het RVP krijgen meisjes de inenting steeds op de leeftijd van twaalf jaar. Vanaf september 2009 krijgen meisjes die op of na 1 januari en voor 1 september 2009 deze leeftijd bereiken een vaccinatie. Meisjes die dit jaar na 31 augustus twaalf jaar worden, krijgen in 2010 een uitnodiging voor de prik.

Jaarlijks krijgen ongeveer 600 vrouwen baarmoederhalskanker. Gemiddeld sterven elk jaar 200 vrouwen aan deze ziekte. Baarmoederhalskanker krijg je alleen na een infectie met het humaan papillomavirus, kortweg HPV. Er bestaan wel honderd typen van dit virus, maar die kunnen niet allemaal kanker veroorzaken. De inenting beschermt tegen twee typen van het HPV-virus (HPV 16 en 18) die samen 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken.
Provincie:
Tag(s):