maandag, 16. februari 2009 - 19:15

Start van versterking Zeeuwse dijken

Projectbureau Zeeweringen is begin februari gestart met de versterking van de steenbekleding op een aantal Zeeuwse dijken. Dit jaar staan er 8 dijktrajecten op het programma, in totaal ruim 26 kilometer.Met het oog op de veiligheid mag het openbreken van dijken alleen buiten het
stormseizoen, tussen april en oktober, gebeuren. Voor die tijd vinden echter op diverse locaties al voorbereidende werkzaamheden plaats.

Nieuw dit jaar zijn de digitale nieuwsbrieven, waarmee het projectbureau
omwonenden per dijktraject op de hoogte houdt van de voortgang van het werk.

Belangstellenden kunnen zich abonneren op nieuwsbrieven naar keuze via de website van het projectbureau: www.zeeweringen.nl.

De Zeeuwse dijken hebben het soms zwaar te verduren. Om het achterland te beschermen zijn betrouwbare dijken letterlijk van levensbelang. Niet alleen de hoogte en de breedte bepalen de sterkte van een dijk. Ook de steenbekleding speelt hierin een rol. Projectbureau Zeeweringen voorziet waar nodig de dijken van een sterkere
steenbekleding. Zo kunnen deze een superstorm, die eens in de 4.000 jaar kan voorkomen, weerstaan.

Elke vijf jaar controleren de waterschappen de staat van de dijken die zij in beheer hebben. Alhoewel geen acuut gevaar, wees een controle in 1996 uit dat in totaal ruim 325 kilometer dijk niet aan de hoge wettelijke veiligheidsnorm voldeed.

Rijkswaterstaat, waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen bundelden de krachten in het projectbureau Zeeweringen om de klus, die in 2015 klaar moet zijn, te klaren.
Provincie:
Tag(s):