vrijdag, 16. januari 2009 - 15:23

Start verdubbeling Westerscheldetunnelweg

Op 15 januari werd de verdubbelde brug over de Paardengatsche Watergang officieel geopend. De brug betekent de start van de verdubbeling van de Westerscheldetunnelweg. Dit project zal in 2014 worden afgerond. Samen met de bouw van de Sluiskiltunnel is de weg dé verbinding voor de havensteden Vlissingen, Terneuzen en Gent.

Voorlopig dient de nieuwe brug als ontsluitingsweg voor de hulpdiensten. Daarnaast wordt de brug ook gebruikt als dienstweg voor onderhoudswerkzaamheden.

Pas wanneer het hele wegtracé aan de noordzijde is verdubbeld, is de verbrede brug ook voor de automobilisten beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):