dinsdag, 20. januari 2009 - 20:51

Startschot reconstructie Hoofdstraat-Noord

Hoogeveen

Een dag na de Cascaderun, maandag 20 april, gaat de reconstructie van de Hoofdstraat-Noord van start in Hoogeveen. Het college van B&W hebben dinsdag voor dit plan groen licht gegeven.

Dit is een van de eerste uitvoeringsprojecten in het stadscentrum van Hoogeveen. Vertrekpunt voor het ontwerp van de Hoofdstraat-Noord is de – door de gemeenteraad vastgestelde - visie voor het stadscentrum. Het definitieve ontwerp is in samenspraak met ondernemers, eigenaren en gebruikers van panden in dit gebied tot stand gekomen.

De Hoofdstraat-Noord wordt een gebied waar het goed toeven is: een hoge verblijfskwaliteit waarbij het historische karakter van de panden goed tot zijn recht komt. Het definitieve ontwerp voor dit gebied bestaat grofweg uit vier delen. Zo krijgt het noordelijk gedeelte een watergracht waar permanent water in opgeslagen wordt. Aan de zuidzijde (bij het horecaterras) komt een trappenpartij die naar een terras aan het water leidt. Langs beide zijden van de waterpartij komt een strook die zowel gebruikt kan worden voor parkeren als voor verblijfgebied.

Ten zuiden van de waterpartij liggen het ‘horecaplein’, het Tamboerplein en het pleintje ter hoogte van het kunstwerk ‘de Tas’. Het horecaplein krijgt sierbestrating en is daarom geschikt voor terrassen. Op zowel het horecaplein, Tamboerplein en het plein bij de Tas worden verschillende typen bomen geplant.

Voor het hele stadscentrum wordt een verlichtingsplan opgesteld. Voor de Hoofdstraat-Noord komt binnenkort al een concreet ontwerp zodat dit meegenomen kan worden met de reconstructie.

De totale kosten voor het plan bedragen ongeveer 1,5 miljoen euro. Hiervan wordt een half miljoen euro door de provincie gesubsidieerd. De aanbestedingsprocedure wordt nu opgestart. In eerste instantie wordt het gedeelte van Hoofdstraat-Noord -gelegen tussen de Willemskade en het Tamboerplein- aanbesteed en uitgevoerd. Mocht de aanbesteding lager uitvallen dan geraamd, dan wordt voorgesteld om de rest van het plan direct uit te voeren.
Provincie:
Tag(s):