dinsdag, 13. januari 2009 - 18:46

Startsein realisatie nieuwbouwcomplex De Nijenoert

Leek

Op dinsdag 13 januari 2009 hebben de gemeente Leek en Ballast Nedam Noord de aannemings-overeenkomst ondertekend voor de bouw en ontwerp van de nieuwe brede school De Nijenoert. Hiermee is de de eerste stap gezet voor de realisatie van het nieuwe complex.

Eind januari wordt het gedetailleerde ontwerp van het nieuwbouwcomplex gepresenteerd in bijeenkomsten voor de toekomstige gebruikers en omwonenden. De nieuwe Nijenoert herbergt straks naast de basisschool met 13 klassen ook een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, ruimte voor buitenschoolse opvang en een gymzaal. De planning is om voor de zomervakantie 2009 met de bouw te starten en om het gebouw eind mei 2010 in gebruik te nemen

In 2008 zijn het maken van een ontwerp én de bouw van De Nijenoert als één opdracht aanbesteed. Uiteindelijk hebben zes bouwcombinaties ingeschreven. De aanbiedingen zijn niet alleen beoordeeld op de laagste prijs. Ook het ontwerp en de indeling van het gebouw telden mee. Daarnaast is kritisch gekeken naar de wijze waarop ontwerper en bouwer met gebruikers en buurt communiceren en naar de inzet van de bouwer om leerlingwerkplekken te realiseren op de bouwplaats.

De selectie van de aanbiedingen is gedaan door een commissie bestaande uit leden van de toekomstige gebruikers, OBS De Nijenoert, Stichting Peuterspeelzalen Leek e.o. en SKSG Kinderopvang en de gemeente Leek. Daaruit bleek dat Ballast Nedam de beste aanbieding heeft gedaan. Hoewel het ging om de goedkoopste aanbieding, moest er toch extra budget bij de gemeenteraad worden aangevraagd. In november 2008 gaf de raad hiervoor toestemming. Daarna kon aan Ballast Nedam de opdracht worden verstrekt. Het nieuwe complex gaat € 4,4 miljoen kosten.
Provincie:
Tag(s):