maandag, 2. februari 2009 - 16:20

Startsein werkzaamheden buitentoren in Kampen

Kampen

Op woensdag 4 februari om 13.30 uur geeft wethouder monumentenzorg Cor Adema het startsein voor de werkzaamheden bij de Buitentoren in Kampen. Dit doet hij door de eerste van de palen, die ervoor zorgen dat de toren stabiliseert, de grond in te drukken via een hydraulisch systeem. Deze funderingstechniek is nog niet eerder in Nederland toegepast.

Nieuwe wethouder monumentenzorg Cor Adema is blij dat de werkzaamheden starten: ‘Na de start van de restauratie van de Nieuwe Toren ben ik blij dat er nu ook daadwerkelijk een begin gemaakt wordt met de stabilisatie van de scheef gezakte Buitentoren, gevolgd door de restauratie van de Buitenkerk.’

Bij een onderzoek naar de oorzaak van scheurvorming in de gewelven van de Buitenkerk bleek dat de toren van de kerk aan de gewelven trekt. De toren verzakt aan de noordkant en trekt hierdoor aan de kerk. Om de gewelven van de kerk te kunnen restaureren is het noodzakelijk dat eerst de toren gestabiliseerd wordt.

In opdracht van de gemeente Kampen en op advies van de heer Groesgem van de Rijksdienst voor archeologie, Cultuur en Monumentenzorg (RACM) heeft Monumenten Adviesburo Delfgou in samenwerking met constructiebureau de Prouw, een flexibele funderingsconstructie ontworpen om de toren te stabiliseren.

Hierbij worden gaten door de funderingsvoet van de toren geboord. Door deze gaten worden in totaal 22 buispalen met een lengte van tien meter hydraulisch in de grond gedrukt. Deze buizen worden verankerd in de fundering van de toren.

Doordat de palen gedrukt worden, kunnen de palen op een verschillende druksterkte gebracht worden. Door de palen waar de toren naar toe helt meer druk te geven, wordt het scheefzakken gestabiliseerd. De palen die naar de kerk toe geplaatst worden, worden op een lagere druk geplaatst, zodat de mogelijkheid ontstaat dat de toren door zijn eigen gewicht in de komende 30 jaar weer recht gaat zakken.

Op dit moment is bouwbedrijf Hanzebouw uit Zwolle bezig met het boren van de gaten in de fundering van de toren. Op woensdag 4 februari om 13.30 uur drukt wethouder monumentenzorg Cor Adema officieel de eerste paal de grond in.
Provincie:
Tag(s):