vrijdag, 24. april 2009 - 9:29

Stedenbouwkundig ontwerp Het Poortje bekend

Heerenveen

Donderdagmorgen, tijdens een ontbijtgesprek is meer bekend geworden over de bouw van Het Poortje in Heerenveen. Het college heeft onlangs ingestemd met het stedenbouwkundig ontwerp. Het ontwerp past binnen het eisenpakket van justitie.

Het totale gebied Heerenveen Noord Oost wordt verdeeld in vlakken. In een van de vakken wordt Het Poortje gebouwd. De oppervlakte waarop wordt gebouwd is maximaal 2 hectare groot. De hoogte van de gebouwen is ongeveer 2 tot 4 bouwlagen.

Hepkemabosje
Aan de kant van het Hepkemabosje komt een groen strook van 25 meter breed. De hoofdentree en andere gebouwen zijn vanaf de snelweg A 7 en A 32 te zien. Bezoekers en personeel parkeren hun voertuigen op het terrein van Het Poortje. Het college heeft ingestemd met de ligging, vorm e.d. De inrichting en beveiliging van het terrein zal nog verder uitgewerkt worden.

Klankbordgroep
Het college zal een klankbordgroep instellen. De klankbordgroep zal bestaan uit een afvaardiging van bewoners, scholen, instellingen en bedrijven. Het stedenbouwkundig ontwerp moet worden opgenomen in het bestemmingsplan. Daarvoor geldt de wettelijke bestemmingsplanprocedure. Iedere bewoner kan dan zijn of haar bedenkingen indienen.
Provincie:
Tag(s):