woensdag, 14. januari 2009 - 11:14

Steeds meer arbeidsmigranten naar Nederland

Den Haag

In 2007 kwamen 80 duizend immigranten met een niet-Nederlandse nationaliteit naar Nederland. Dat waren er 13 duizend meer dan in 2006.

Arbeid was in 2007 het voornaamste motief voor niet-Nederlanders om naar Nederland te komen. In de twaalf jaar daarvoor was gezinsmigratie steeds het voornaamste motief. dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2007 kwamen 4 op de 10 migranten naar Nederland om te werken. In 2000 waren dat er 2 op de 10. Verder is het aantal buitenlandse studenten sinds 2000 bijna verdubbeld.

In 2000 en 2001 kwam nog 30 procent van de immigranten in het kader van asiel naar Nederland. In 2007 was dit minder dan 5 procent.

Er kwamen vooral meer immigranten uit de Europese Unie naar Nederland om te werken. Niet alleen uit nieuwe EU-lidstaten als Bulgarije, Polen en Roemenië, ook uit de ‘oude’ lidstaten van de Europese Unie steeg het aantal arbeidsmigranten in 2007. Behalve uit de EU komen er ook meer arbeidsmigranten uit Azië. Het gaat hierbij om landen als India en Filipijnen.

Het aantal migranten uit Turkije en Marokko is de laatste jaren fors gedaald. In 2007 kwamen 2,9 duizend Turkse en 1,7 duizend Marokkaanse immigranten naar Nederland, voor beide landen het laagste aantal sinds 1967.
Categorie:
Tag(s):