dinsdag, 7. april 2009 - 9:06

Steeds meer bedrijven betrokken bij geldproblemen personeel

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) ziet dat steeds meer bedrijven betrokken raken bij de financiële problemen van hun personeel. Het aantal werknemers met schulden groeit en dat heeft zijn weerslag op de werkvloer.

Organisaties zijn steeds meer tijd kwijt aan het afhandelen van loonbeslagen of verzoeken om salarisvoorschotten. Dit blijkt uit een peiling onder personeels- en organisatieprofessionals, die het Nibud heeft gehouden in samenwerking met ADP, services for payroll & HR. Bijna de helft van de deelnemers aan deze peiling vindt dat de afgelopen twee jaar de financiële problemen bij werknemers en het aantal loonbeslagen zijn toegenomen. Het Nibud verwacht dat gezien de economische situatie deze problematiek de komende tijd nog meer zal groeien.

Zich regelmatig ziek melden, concentratieproblemen en zelfs fraude of diefstal. De aanwijzingen dat een werknemer financiële problemen heeft zijn divers. Loonbeslag is een overduidelijk signaal. Een schuldeiser laat dan beslag leggen op een deel van het loon. Bedrijven zijn verplicht daar aan mee te werken. Bijna alle bedrijven die aan de peiling hebben deelgenomen (90%) zeggen te maken te hebben met loonbeslagen van werknemers. Een kwart van de organisaties zegt vaak te maken te hebben met loonbeslagen. Hoe vaak hangt af van het aantal personeelsleden. Een kwart van de bedrijven met 200 tot 1000 werknemers heeft meer dan 24 loonbeslagen per jaar. De helft van alle deelnemers heeft de afgelopen twee jaar het aantal loonbeslagen zien stijgen.
Categorie:
Tag(s):