woensdag, 29. juli 2009 - 19:22

Stein subsidieert kogelvangers van schutterijen

Stein

Gemeente Stein gaat de aanschaf van kogelvangers met geluidskappen voor schutterijen subsidiëren. Het verzoek werd eind 2008 gedaan door de schutterijen Sint Leendert (Urmond) Sint Joseph (Stein) en Sint Hubertus (Nattenhoven). In het totaal stelt de gemeente € 90.000,- ter beschikking. De gemeenteraad ging unaniem akkoord.

Het subsidieverzoek van de schutterijen vloeit voort uit de wettelijke verplichting om per 01 januari 2010 het traditioneel Oud Limburgs schieten in het vrije veld alleen nog toe te laten mits er geschoten wordt op kogelvangers. Door deze maatregel wordt de hoeveelheid lood die in de grond terecht komt beperkt. ‘Stein kent een rijk verenigingsleven en op deze manier willen we graag ons steentje bijdragen. Uiteraard spelen milieuaspecten eveneens een grote rol’, aldus wethouder Luc Feij.

Ook Provincie Limburg komt de Steinse schutterijen tegemoet in de kosten van aanschaf van de kogelvangers. De schutterijen leveren zelf ook een bijdrage.
Provincie:
Tag(s):