maandag, 26. oktober 2009 - 9:47

Sterfte door borstkanker toegenomen

Den Haag

In 2008 zijn er meer vrouwen aan borstkanker overleden dan in 2007. Bij vrouwen van 35 tot 50 jaar is deze ziekte zelfs de meest voorkomende doodsoorzaak.

Nederland behoort tot de landen met de hoogste borstkankersterfte in Europa. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.


Grootste stijging bij 60- tot 70-jarige vrouwen

In 2008 overleden er 3 327 vrouwen in ons land aan borstkanker. Dat is 5 procent meer dan in 2007. De toename was het grootst bij de 60- tot 70-jarigen. In deze leeftijdsgroep overleden er 12 procent meer vrouwen aan borstkanker dan in 2007. Bijna 5 procent van de totale sterfte onder vrouwen in 2008 is toe te schrijven aan borstkanker.

Sterfte door borstkanker bij vrouwen naar leeftijd

Bij vrouwen van 35 tot 50 jaar is borstkanker de meest voorkomende doodsoorzaak. Van één op de zes vrouwen in deze leeftijdscategorie die in 2008 zijn overleden, was borstkanker de doodsoorzaak.

Onder vrouwen van 50 tot 75 jaar is longkanker de meest voorkomende doodsoorzaak, gevolgd door borstkanker. Vanaf 75 jaar zijn hart- en vaatziekten de belangrijkste oorzaak van overlijden. Bij vrouwen onder 30 jaar komt sterfte aan borstkanker nagenoeg niet voor. In 2008 overleden er ook 30 mannen aan deze ziekte.

Nederlands borstkankersterfte hoog in Europa

Ons land behoort tot de Europese landen met de hoogste (gestandaardiseerde) borstkankersterfte. Alleen in IJsland, Ierland en Denemarken is de sterfte hoger. In Spanje overleed naar verhouding het minste aantal mensen aan borstkanker.

Borstkankersterfte in een aantal Europese landen, 2007

Bij deze Europese verschillen spelen meerdere factoren een rol. Zo zijn er verschillen in opsporing en behandeling van borstkanker, maar ook in het ontstaan ervan. Een aantal risicofactoren voor het krijgen van borstkanker geldt in grotere mate voor Nederland dan voor andere Europese landen. In ons land krijgen vrouwen op relatief hoge leeftijd hun eerste kind en geven moeders in vergelijking met de rest van Europa weinig borstvoeding.
Categorie:
Tag(s):