dinsdag, 22. september 2009 - 20:32

Stichting Euroclub Grijpskerk en omstreken opgericht

Grijpskerk

Stichting Euroclub Grijpskerk en omgeving heeft onlangs het levenslicht gezien. De doelstelling van de stichting is het stimuleren van voetbaltalent in Grijpskerk en omliggende dorpen.

Euroclub Grijpskerk e.o. is een onafhankelijke stichting met een eigen stichtingsbestuur. Het ontstaan van de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stichting komt na een idee van enkele particulieren die het voetbal in de omgeving van Grijpskerk een warm hart toedragen.

Een aantal particulieren heeft enige tijd geleden kenbaar gemaakt financiële middelen beschikbaar te willen stellen aan voetbalgelieerde projecten in Grijpskerk. Om dit mogelijk te maken is besloten de stichting op te richten. Door de oprichting van de stichting zijn giften voor deelnemende particulieren aftrekbaar van de belasting. Hierdoor kan belastingvoordeel voor deelnemers aan de Euroclub ontstaan.

Inmiddels heeft de stichting diverse projecten op het oog die het wil ondersteunen. Zo is onlangs de A-selectie van VV Grijpskerk voorzien van presentatiepakken. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van een anonieme sponsor. Bovendien is de voetbalclub bezig met de ontwikkeling van een kabouterarena op het sportcomplex. De nieuw opgerichte stichting levert een financiële bijdrage aan de realisatie van dit project.
Provincie:
Tag(s):