vrijdag, 27. februari 2009 - 21:26

Stijgende jeugdwerkloosheid doet inschrijvingen fors toenemen

Gedeputeerde Andries Greiner heeft op 27 februari 2009 het project Flevotalent Junior officieel overgedragen aan de zes Flevolandse gemeenten. Flevotalent Junior richt zich op het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en de aanpak van jeugdwerkloosheid.

De afgelopen vier jaar zijn dankzij het project 934 Flevolandse jongeren uitgestroomd naar werk, opleiding of leerbaan. Daarmee is de doelstelling van 800 jongeren ruim gehaald. De explosief stijgende jeugdwerkloosheidscijfers van de afgelopen maanden onderstrepen het belang van een project als Flevotalent nog eens extra.

Het aantal aanmeldingen neemt fors toe. Het project krijgt aanmerkelijk meer inschrijvingen nu de werkloosheidscijfers onder jongeren explosief stijgen. Per 1 februari 2009 staan er 1720 jongeren als werkloos geregistreerd bij het UWV werkbedrijf. Zij vormen tezamen 14,3% van het totaal bestand aan werkloze werkzoekenden.

In totaal staan er per 1 februari 2009 37.8% meer jongeren ingeschreven dan één jaar geleden (1248). Het zijn vooral de jongeren van 15-20 jaar die een forse bijdrage leveren aan de groei van de werkloosheid in Flevoland. Hun aantal steeg in de afgelopen 12 maanden met 246 jongeren (79,6%.)

De leeftijdscategorieën 20 – 23 jaar en 23 – 27 jaar stegen ook fors, met resp. 106 (35,9%) en 80 jongeren (18,6%). Tot november waren de cijfers redelijk stabiel, deze stijging is feitelijk alleen in december en januari gerealiseerd. De verwachting is dat deze stijging nog verder door zal zetten.

De groep overige werkloze werkzoekenden vertoont sinds september 2008 ook een stijgende lijn. Per saldo is het niveau op dit moment terug op dat van een jaar geleden.
Andries Greiner : ‘Gemeenten zien het in toenemende mate als hun sociaal-maatschappelijke plicht om jongeren zonder startkwalificatie een toekomstperspectief te bieden.

Daarnaast hebben gemeenten op dit terrein ook steeds meer wettelijke mogelijkheden gekregen. Vandaar dat dit een mooi moment is om het project bij de gemeenten te beleggen ‘Ruim 75% van de ingeschreven niet werkende jongeren heeft geen startkwalificatie. Ik ben dus blij dat het project doorgang kan vinden bij de gemeenten. Zij kunnen deze kwetsbare groep jongeren goed helpen bij het bouwen aan een goede toekomst,’ aldus, de voorzitter van het van het Provinciaal Platform Arbeidsmarkt (PPA) en de stuurgroep Flevotalent.
Provincie:
Tag(s):