donderdag, 8. oktober 2009 - 10:21

Stijgende lijn in Friese openbaar vervoer zet zich voort

In het tweede kwartaal van 2009 is het aantal OV-reizigers licht gegroeid, kwamen meer treinen op tijd en was er minder uitval van busritten ten opzichte van het tweede kwartaal in 2008. Dit blijkt uit het rapport ‘kwartaalcijfers openbaar vervoer in Fryslân’ van de provincie Friesland.

Het aantal reizigers dat in het tweede kwartaal van 2009 gebruik heeft gemaakt van het openbaar vervoer is licht toegenomen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2007 (4,91 mln. resp. 4,81 mln. +2,1%). Vooral op de Waddeneilanden hebben meer passagiers met de bus gereisd. In Noord en Zuidwest Friesland, op de Qliner 315 en bij het stadsvervoer Leeuwarden is het aantal reizigers enigszins toegenomen. Van Zuidoost Friesland zijn nog geen reizigersaantallen van het tweede kwartaal van 2009 bekend. Bij het regionale treinvervoer is het aantal reizigers licht afgenomen. Door stakingen in het tweede kwartaal van 2008 hebben minder passagiers met het busvervoer gereisd. Voor een representatief beeld zijn de cijfers van het tweede kwartaal 2009 daarom vergeleken met het tweede kwartaal 2007.

De treinen hebben in het tweede kwartaal van 2009 nog punctueler gereden dan in het tweede kwartaal van 2008 (97,2% in kwartaal 2 van 2009 en 95,2% in kwartaal 2 van 2008 is op tijd aangekomen). Vooral op het traject Leeuwarden - Harlingen Haven is de aankomst-punctualiteit verbeterd: 98,1% van de treinen kwam in het tweede kwartaal van 2009 op tijd aan in Leeuwarden, in kwartaal 2 van 2008 was dit nog 91,8%. De percentages uitgevallen ritten zijn gelijk gebleven (0,44%). Ook de aantallen incidenten met betrekking tot de sociale veiligheid zijn nagenoeg gelijk gebleven (75 incidenten in kwartaal 2 van 2008, 78 in kwartaal 2 van 2009).


In het tweede kwartaal van 2009 zijn minder busritten uitgevallen dan in het tweede kwartaal van 2008 (0,11%-0,45% in kwartaal 2 van 2008; 0,06%-0,17% in kwartaal 2 van 2009). Vooral bij de Qliner 315 en in Zuidoost Fryslân zijn minder ritten uitgevallen. In het stadsver-voer Leeuwarden zijn wat meer ritten als uitgevallen geregistreerd door vertragingen. Het aantal klantreacties over het busvervoer ligt iets hoger (1.273 reacties in kwartaal 2 van 2008, 1.295 reacties in kwartaal 2 van 2009). De aantallen geregistreerde incidenten in het busvervoer zijn nagenoeg gelijk gebleven (41 incidenten in kwartaal 2 van 2008, 43 in kwar-taal 2 van 2009).
Provincie:
Tag(s):