vrijdag, 23. januari 2009 - 22:44

Stijging bezoekers Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Westerbork

120.000 bezoekers hebben het afgelopen jaar het Herinneringscentrum Kamp Westerbork bezocht. Aldus is er sprake van een structureel jaarlijkse toename; ten opzichte van 2006 een stijging met 20%. Hiermee is Westerbork een van de drukst bezochte middelgrote musea in ons land.

De sinds jaren steeds stijgende bezoekersaantallen zijn in alle bezoekersgroepen terug te vinden. Opmerkelijk is dat van het totale aantal een vijfde deel schoolgroepen is uit basis- en voortgezet onderwijs. Uit de geografische herkomst van deze scholen blijkt dat ze afkomstig zijn uit heel het land; dit geldt ook voor de individuele bezoekers.

Ook bezoeken jaarlijks ruim 300.000 bezoekers het voormalig kampterrein. Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork biedt regelmatig gratis rondleidingen aan op het kampterrein, de belangstelling hiervoor is groot.

Veel belangstelling was er in het afgelopen jaar voor de expositie over het Interneringskamp Westerbork, 1945-1948: de geschiedenis van geïnterneerde NSB’ers en Waffen-SS’ers waarmee ‘kamp Westerbork’ in de regel niet wordt geassocieerd. Maar die wel een deel van het verleden van de historische plek betreft en om die reden evenzeer aandacht verdient. Deze tentoonstelling is ook in 2009 nog te zien (tot eind maart).

De eerstkomende activiteit is Brieven uit kamp Westerbork op maandagavond 26 januari a.s., aan de vooravond van Holocaust Memorial Day. Tijdens deze herdenking worden fragmenten uit dagboeken en brieven voorgelezen.
Provincie:
Tag(s):