woensdag, 22. juli 2009 - 14:23

Stimuleringsregeling woningbouw

Den Haag

Gemeenten met woningbouwprojecten die door de economische crisis stil dreigen te vallen, hebben volgens voorlopige cijfers voor 220 miljoen euro aanvragen ingediend voor de stimuleringsregeling woningbouw.

Het gaat om de eerste tranche waarvoor 100 miljoen euro beschikbaar is. De maximale bijdrage per woning is 10.000 euro. Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) besluit medio augustus welke woningbouwprojecten in aanmerking komen voor een rijksbijdrage.

Voorwaarde voor de rijkssubsidie is verder dat de bouwvergunning voor 25 maart 2009 moet zijn aangevraagd en dat het bouwproject voor 1 januari 2010 start. Is dit laatste niet het geval, dan vordert de minister het geld alsnog terug.
Provincie:
Tag(s):