dinsdag, 21. april 2009 - 13:54

Stookverbod gedurende de droogte

Aalten

Burgemeester Berghoef van de gemeente Aalten heeft op 21 april 2009 besloten om in verband met de aanhoudende droogte en ter bescherming van de flora en fauna en de veiligheid van personen een stookverbod in te stellen voor het grondgebied van de gehele gemeente Aalten.

Het stookverbod is van kracht met ingang 21 april 2009 om 11.00 uur en geldt tot het moment waarop het besluit tot instellen van een stookverbod wordt herroepen. Dit wordt ook weer openbaar bekend gemaakt. Dit betekent dat houders van een ontheffing voor het verbranden van snoeihout voorlopig geen snoeihout mogen verbranden. Er worden op dit moment ook geen nieuwe ontheffingen afgegeven.

Op grond van dit besluit is het niet toegestaan om open vuur aan te leggen in de openlucht op openbare of particuliere terreinen, d.w.z. geen verbrandingen van snoeihout, ander hout of afval, alsmede geen open kampvuur. Ook dient extra voorzichtigheid te worden betracht met het roken van tabakswaren, met name in bos- of natuurgebied.
Provincie:
Tag(s):