dinsdag, 21. april 2009 - 16:11

Stookverbod in natuurgebieden

Amersfoort

Sinds dinsdag geldt er een stookverbod in de natuurgebieden aan de oostkant van de provincie Utrecht. Dit betekent dat in deze gebieden open vuur is verboden. Diverse gemeente, waaronder Amersfoort, Leusden, Soest, Zeist en de Utrechtse Heuvelrug hebben deze maatregel genomen in verband met de droogte.

Zo is het maken van een kampvuur of het gebruiken van een barbecue of vuurkorf niet toegestaan, ook niet als daarvoor een ontheffing is verleend. Het stookverbod geldt voor onbepaalde tijd.

De natuurgebieden zijn momenteel erg droog en daarmee is er een grote(re) kans op een natuurbrand. Een dergelijke brand kan zich door de droogte ook sneller uitbreiden. Om die reden is er sinds maandag een patrouillevliegtuig (Charly) ingezet om in de gaten te houden of er natuurbranden ontstaan. Het stookverbod is gebaseerd op de weersverwachtingen en de droogte-index. Deze index geeft de droogtegraad van natuurgebieden aan. Deze index is te bekijken via onderstaande link

Droogte-index
Provincie:
Tag(s):