dinsdag, 10. maart 2009 - 20:35

Straf geëist tegen IJB Geotechniek wegens ontploffing

Utrecht

De officier van justitie te Utrecht heeft vandaag een geldstraf geëist van 25.000 euro tegen het bedrijf IJB Geotechniek. Het bedrijf wordt ervan verdacht schuld te hebben aan de ontploffing die zich voordeed op 10 januari 2006 in het winkelcentrum Overkapel in de Utrechtse wijk Overvecht.

Het openbaar ministerie is van mening dat tijdens de sonderingswerkzaamheden fouten zijn gemaakt mede waardoor de ontploffing heeft plaatsgevonden. Het bedrijf had nagelaten een zogenoemde KLIC-melding te doen. Hierdoor was niet bekend waar zich precies kabels en leidingen bevonden. In plaats hiervan werd een wichelroede gebruikt, wat geen betrouwbare methode is. Ook werd nagelaten handmatige proefboringen te doen. Vervolgens werd de boring mechanisch uitgevoerd en bij de tweede boring ontstond er aan twee kanten van de gasleiding een lek. Hierdoor kon gas ontsnappen en een deel van dit gas kon zich vervolgens ophopen in de kruipruimten van de panden aan het winkelcentrum. Nadat het gaslek was gedicht en het gebied weer was vrijgegeven vond de ontploffing plaats, waarbij vier personen gewond raakten. Een hiervan was een destijds 12-jarig meisje dat zeer ernstig gewond raakte. Zij ondervindt nog dagelijks de gevolgen zoals pijn en geheugenverlies en haar leven wordt nooit meer als voorheen.

Hoewel er geen sprake is van opzet, houdt de officier van justitie het bedrijf wel verantwoordelijk voor de ontploffing. Hij baseerde zich op de verklaringen van de sondeermeesters en hun leidinggevende met als conclusie dat de sondeermeesters in de sfeer van de rechtspersoon hadden gehandeld en dat het bedrijf zijn zorgplicht geschonden had. Hij sprak van grove onachtzaamheid, onoplettendheid en onvoorzichtigheid.

De verdediging eiste vrijspraak van het ten laste gelegde, stelde dat de sondeermeesters op eigen initiatief hadden gehandeld en stelde vraagtekens bij de voorzienbaarheid van de ontploffing.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.
Provincie:
Tag(s):