woensdag, 15. juli 2009 - 23:51

Strafzaak tegen Paarlberg vertraagd

Amsterdam

De strafzaak tegen J.D.T. Paarlberg is vertraagd omdat zijn advocaten woensdag 15 juli de verdediging hebben neergelegd. Dit heeft de rechtbank woensdag laten weten.

De vastgoedhandelaar krijgt van de rechtbank drie weken de tijd om een nieuwe advocaat te vinden. De regiezitting in zijn zaak wordt op 1 september voortgezet. Paarlberg wordt verdacht van het witwassen van 17 miljoen euro die aan hem zijn betaald door de afgeperste en vermoorde vastgoedhandelaar W. Endstra. Daarnaast heeft het OM de zakenman ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift, oplichting, belastingfraude en het laten opmaken van een valse notariële actie.

De rechtbank had tevoren drie regiezittingsdagen bekend gemaakt: 13, 15 en 16 juli. De verdediging van Paarlberg had het OM vóór de eerste zittingsdag een reeks verzoeken gedaan tot het oproepen van getuigen, benoemen van deskundigen en bijvoegen van stukken.

Deze verzoeken zijn gedurende de eerste zittingsdag van 13 juli uitgebreid nader toegelicht en op enkele punten aangevuld. Het OM heeft die middag een tevoren aangekondigd rapport van een financieel deskundige overgelegd. Dit rapport bevat een commentaar op de resultaten van het vooronderzoek en op een door de verdediging ingebracht verweerschrift.

Het OM heeft vanmorgen op de verzoeken van de verdediging en de daaraan ten grondslag gelegde argumenten gereageerd. Aan het eind van de ochtend verzocht de rechtbank de raadslieden nog deze middag hierop te reageren (repliek). Namens hen zei mr. Meijers voor de voorbereiding meerdere dagen nodig te hebben. Nadat de rechtbank had beslist dat de verdediging in staat moest worden geacht de repliek morgen, 16 juli, uit te spreken, deelde mr. Meijers namens de raadslieden onmiddellijk mee de verdediging neer te leggen.

Het OM heeft in zijn reactie vanmorgen geen argumenten gebruikt die de verdediging niet al uit het langdurige vooronderzoek kende. Het OM was en is dan ook van mening dat van de verdediging redelijkerwijs kon worden gevergd daarop morgen te reageren. De enige nieuwe stukken die zijn ingebracht zijn het tevoren aangekondigde rapport, een proces-verbaal betreffende de omstandigheden van een verhoor, en een verklaring waarom door de verdediging was gevraagd.

Een regiezitting is niet bedoeld voor inhoudelijke behandeling van de zaak (al kunnen bepaalde verweren al wel worden gevoerd) maar voor het bespreken van onderzoekswensen. Het OM ziet het neerleggen van de verdediging als een zwaktebod van de verdediging waardoor onnodig vertraging in het onderzoek is geforceerd.
Provincie:
Tag(s):