donderdag, 16. april 2009 - 20:37

Strengere inkomenseis leidt tot minder buitenlandse partners

Den Haag

De aangescherpte inkomenseis bij gezinsvormende migratie naar Nederland heeft geleid tot een forse daling van het aantal buitenlandse partners dat naar Nederland komt. Dit concluderen het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en het Informatie- en Analysecentrum van de IND (INDIAC) op basis van onderzoek.

Sinds november 2004 stelt de overheid strengere inkomens- en leeftijdseisen bij het laten overkomen van een partner van buiten de Europese Unie. Om een verblijfsvergunning voor de partner te kunnen krijgen moeten beide partners ten minste 21 jaar zijn (was 18 jaar) en moet de al in Nederland verblijvende partner een duurzaam en zelfstandig inkomen hebben van ten minste 120% van het minimuminkomen (was 100 %). Het doel van deze maatregelen was een verbetering van de integratie van allochtonen en een vermindering van de gezinsvormende immigratie van groepen met een maatschappelijke achterstand.

De gezinsvormende immigratie blijkt na de maatregelen te zijn afgenomen met 37%. Vooral allochtonen uit Turkije, Marokko en Suriname kregen minder vaak een verblijfsvergunning voor een buitenlandse partner. Het onderzoek laat zien dat de daling voor een belangrijk deel het gevolg is van de verhoging van de inkomenseis.

De maatregelen hebben geen eenduidige bijdrage geleverd aan de verbetering van de sociaal-economische positie van internationale stellen. Wel blijken de twee maatregelen een aantal onbedoelde neveneffecten te hebben zoals het gebruik van de Europa-route, inkomensfraude en (tijdelijke) illegale vestiging van de buitenlandse partner in Nederland.

De bewindslieden Hirsch Ballin en Albayrak van Justitie zullen de uitkomsten van het onderzoek samen met minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie betrekken bij de ontwikkeling van een integrale aanpak van het beleid voor huwelijksmigratie.
Provincie:
Tag(s):