zondag, 8. maart 2009 - 10:32

Strijd tegen agressieve belbedrijven

Begin september heeft CDA Borsele aandacht gevraagd aan staatssecretaris Heemskerk over een onderwerp dat hard op weg is om ergernis nr 1 te worden. De agressieve telefonische acquisitie van bepaalde bedrijven in de wereld van telefonie en energie roept bij veel mensen ergernis op en maakt sommigen radeloos.

Vooral de zwakkeren in de samenleving hebben hier veel hinder van. Het is niet niks als na een vaag telefoontje je vertrouwde contract ineens is opgezegd en je een nieuwe aanbieder blijkt te hebben gekregen. Dat weer herstellen, geeft vaak de nodige rompslomp dat dan door mensen ook weer wordt ontzien.

In brieven in september en november vroeg CDA Borsele Infofilter verplicht te stellen en een voorlichtingscampagne via Postbus 51 op te starten.
Als reactie de CDA actie heeft de gemeente Borsele aan hun eigen bewoners al de nodige informatie verstrekt via de Borselse Bode. Daar werden de rechten van de burgers nog eens goed aangegeven:

· binnen zeven werkdagen mag je kosteloos en zonder opgave van redenen een op afstand (telefonisch) overeengekomen contract ontbinden
· de verkoper moet schriftelijk 'een aantal belangrijke gegevens' moet melden, zoals looptijd, prijs en bedenktermijn. Doet hij dat niet, dan wordt de opzegtermijn 'opgerekt van zeven dagen naar drie maanden

In een reactie heeft de staatssecretaris onlangs laten weten dat het onderwerp telemarketing zijn volle aandacht heeft. Per 1 juli a.s. zal de nieuwe wet in werking treden, die telemarketing bedrijven verplicht om het bel-me-niet register te raadplegen, zodat zij alleen consumenten zullen bellen, die daartegen geen bezwaar hebben.

Ook zijn bedrijven verplicht om in deze gesprekken aan te geven dat mensen zich voor dit soort telefoontjes kunnen afmelden en hoe ze dat moeten doen.

Momenteel zijn ze nog in overleg met de OPTA en de Stichting Infofilter, onder meer over de wijze van communicatie en handhaving van deze wet. Het is belangrijk dat consumenten, maar ook bedrijven weten wat hun rechten en plichten zijn. Daarbij wordt onder meer ook gekeken naar de eventuele rol van Postbus 51, zoals CDA Borsele in haar brief van november heeft gesuggereerd. De verwachting is dat de staatssecretaris daar samen met de voorzitter van de Stichting Infofilter in de tweede helft van maart meer over kan zeggen.
Provincie:
Tag(s):