dinsdag, 15. september 2009 - 13:32

Strijdgebieden in trek bij Europese jihadisten

Den Haag

De klassieke jihadistische strijdgebieden en Somalië behouden hun aantrekkingskracht voor Europese jihadisten. Deze reisbewegingen bevestigen de voorstelbaarheid van een aanslag in Europa, en daarmee ook in Nederland.

De vrees bestaat dat de terugkerende jihadisten opdracht krijgen om aanslagen in Europese landen uit te voeren. De mogelijkheid van aanslagen op doelen in Europa wordt verder gevoed door arrestaties van jihadisten in andere Europese landen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Deze arrestaties wijzen erop dat de jihadistische ideologie nog steeds aantrekkingskracht uitoefent op kleine aantallen jonge moslims in Europa. Het dreigingsniveau blijft daarom ‘substantieel’. Dat schrijven de ministers van Justitie en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties in hun meest recente Dreigingbeeld Terorisme Nederland dat vandaag naar de Tweede Kamer is gezonden.
Provincie:
Tag(s):