zaterdag, 25. april 2009 - 15:09

Subsidie van 120.000 euro voor zwembad Geulle

Meerssen

De gemeenteraad van Meerssen heeft in de raadsvergadering van donderdag 23 april besloten € 120.000,- beschikbaar te stellen voor het zwembad in Geulle. Het zwembad wordt geëxploiteerd door de Vereniging Zwembad Geulle. De vereniging heeft de laatste jaren te maken gehad met een teruglopend ledenaantal. Bovendien kende Nederland een aantal slechte zomers voor buitenbaden. Hierdoor staan de financiën van het zwembad er niet rooskleurig voor.

Omdat het zwembad een belangrijke voorziening is voor de leefbaarheid in de kern Geulle, heeft de raad besloten een financiële bijdrage te leveren voor het behoud van het zwembad. Met het beschikbaar gestelde bedrag worden deels de tekorten in de exploitatie opgevangen en kunnen noodzakelijke vervangingen of reparaties worden doorgevoerd.

Aan het beschikbaar stellen van het geld heeft het gemeentebestuur een aantal voorwaarden verbonden. De gemeente bepaalt in grote lijnen welke werkzaamheden met voorrang moeten worden uitgevoerd. Het bestuur van het zwembad moet na afloop van ieder zwemseizoen een overzicht indienen bij de gemeente met de ondernomen acties, de inkomsten van derden,
het ledenaantal, de contributies en de uitgevoerde werkzaamheden. Als het zwembad subsidies krijgt via andere instanties, wordt dit bedrag afgetrokken van de gemeentelijke bijdrage.
Provincie:
Tag(s):