maandag, 22. juni 2009 - 19:09

Subsidie van € 600.000 voor Vries Nieuwe Stukken

Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe hebben een subsidie ontvangen van €660.000,-- voor het stimuleren van duurzame energie in Drenthe. Het Europese Interreg programma heeft het projectvoorstel goedgekeurd. Ook het ministerie van VROM draagt bij aan de ambitie om duurzame energie (bodemenergie, zonne-energie en biomassa) in Drenthe te bevorderen. Een van de vlaggenschepen hiervoor is de woonwijk Vries Nieuwe Stukken die de meest duurzame wijk van Nederland wil worden.

Wethouder Henk Kosmeijer is blij. “Met deze subsidie kunnen we onze grote ambitie in duurzaamheid nog beter verwezenlijken�, zegt hij. “In het project zal samengewerkt worden met het bedrijfsleven, projectontwikkelaars, innovatie-instituten en natuurlijk betrekken we ook de inwoners hierbij. We gaan een Business Model ontwikkelen zodat we vanaf het begin in samenwerking met alle partijen afspraken kunnen maken over het gebruik van duurzame materialen en de invoering van duurzame energie�.

Ook gedeputeerde Tanja Klip-Martin is blij met de toegekende subsidie: “Dit is een mooi resultaat binnen ons programma Klimaat en Energie. De samenwerking met andere landen en met het internationale bedrijfsleven zal innovatieve ontwikkeling op gang brengen. Sommige landen hebben meer ervaring met duurzame woonwijkontwikkeling.� Ook de andere Drentse gemeenten worden bij het project betrokken . “Drentse gemeenten kunnen na de zomer een uitnodiging verwachten om dit project van nabij te volgen. Wij vinden het belangrijk dat de hier ontwikkelde kennis en netwerken ook beschikbaar komen voor andere Drentse gemeenten�.

Om Europese subsidie voor dit project te krijgen is samen met partners uit Zweden, Denemarken, Duitsland, Groot Brittanië en België het project North Sea Sustainable Energy Planning op gezet. Er doen vijf landen, ongeveer 20 gemeenten, enkele regio’s, een aantal universiteiten en energieleveranciers mee.

“De ambitie was VNS tot voorbeeld voor Nederland te maken, maar met dit project wordt het misschien wel het voorbeeld voor Europa�, lacht Henk Kosmeijer. “Maar voor het zover is, moeten we eerst maar eens flink aan de slag!�.

Het project start na de zomervakantie en duurt 3 jaar.
Provincie:
Tag(s):