dinsdag, 3. februari 2009 - 15:29

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

De provincie Groningen stelt een bedrag van € 500.000,- beschikbaar voor energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Met deze regeling ondersteunt de provincie haar ambities uit het 100.000 woningenplan. De subsidie is met name bedoeld voor eigenaren en bewoners van bestaande en nieuw te bouwen woningen in de provincie Groningen.

Maar ook dorpshuizen, sportverenigingen en scholen kunnen een bijdrage aanvragen. Deze nieuwe subsidieregeling gaat in op 1 maart 2009 en loopt tot en met 31 december 2009. Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn bijvoorbeeld hoog rendement dubbelglas, zonneboilers, zonnecellen, isolatiematerialen en warmtepompen.
Provincie:
Tag(s):