maandag, 2. maart 2009 - 18:56

Subsidie voor energiebesparing binnen één dag benut

Groningen

De provincie Groningen heeft per 1 maart 2009 een bedrag van
€ 500.000,- beschikbaar gesteld voor een subsidie op energiebesparende maatregelen en duurzame energie. De belangstelling was zo groot dat na openstelling op 1 maart binnen een dag het subsidieplafond bereikt werd. In totaal is er binnen één dag voor bijna 1,3 miljoen euro aan subsidie aangevraagd.

Met deze subsidieregeling konden bewoners en eigenaren een financiële bijdrage krijgen van 40% van de kosten van de energiebesparende maatregel, met een maximum van € 2.500 per maatregel. Al voor de openstelling van de regeling bleek de belangstelling groot. De snelheid waarmee de aanvragen binnen kwamen heeft de provincie desondanks sterk verrast. Omdat het aangevraagde subsidiebedrag inmiddels ruim overschreden is, heeft de provincie maandagochtend besloten geen aanvragen meer in behandeling te nemen. De teller was toen de 600 aanvragen gepasseerd. De provincie onderzoekt nu of het mogelijk is meer geld beschikbaar te stellen om zoveel mogelijk van de aanvragen die na het bereiken van het totale subsidiebedrag zijn binnengekomen alsnog af te kunnen handelen.
Provincie:
Tag(s):