woensdag, 13. mei 2009 - 20:34

Subsidie voor godsdienst blijft in stand

Delfzijl

De gemeente Delfzijl blijft het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO en HVO) op de basisscholen subsidiëren. Hiermee verandert er niets aan de Algemene Subsidieverordening die in Delfzijl sinds 1 januari 2009 van kracht is.

Sinds 1857 is wettelijk geregeld dat de openbare school als gastheer optreedt voor kerken en andere levensbeschouwelijke genootschappen indien ouders godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs voor hun kinderen wensen.

De gemeente laat het subsidiebeleid ongewijzigd hoewel de Tweede Kamer besloten heeft om vanaf 1 augustus 2009 structurele rijksfinanciering voor GVO en HVO mogelijk te maken. De gemeente laat het beleid ongewijzigd op verzoek van het dienstencentrum GVO en HVO, omdat de gelimiteerde rijksfinanciering mogelijk niet altijd voldoende is.
Provincie:
Tag(s):