woensdag, 11. februari 2009 - 15:43

Subsidie voor initiatieven tegen agressie en geweld

Den Haag

Werkgevers kunnen subsidie krijgen voor vernieuwende en effectieve initiatieven die leiden tot minder agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Minister Ter Horst stelt hiervoor in 2009 één miljoen euro ter beschikking. Dit staat in een brief van de minister aan werkgevers met een publieke taak.

Zij kunnen tot en met 31 mei 2009 een aanvraag doen voor een bijdrage van maximaal 50 procent van hun projectkosten. De initiatieven worden onder meer beoordeeld op effectiviteit, duurzaamheid en bruikbaarheid voor andere organisaties. Wie de subsidies krijgen, wordt in september bekend gemaakt.

Vorig jaar werd al 1,25 miljoen euro toegekend aan 31 projecten in onder meer de zorg en het openbaar vervoer. De laatste ronde van deze stimuleringsregeling is in 2010, dan is nog een half miljoen beschikbaar.

De subsidie is één van de manieren waarop Ter Horst binnen het programma Veilige publieke taak werkgevers ondersteunt bij het tegengaan van agressie en geweld. Daarnaast biedt zij instrumenten aan waarmee werkgevers een effectief veiligheidsbeleid kunnen neerzetten.

Voorbeelden zijn een handboek agressie en geweld, uitleg over reactiemogelijkheden en het onlangs verschenen ‘sjabloon Arbocatalogus agressie en geweld’.

Het doel van het programma is om agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak te verminderen met 15 procentpunt in 2011 ten opzichte van de meting in 2007. Toen had ongeveer twee derde van de werknemers met een publieke taak te maken met agressie of geweld.

Het programma doet dit door te werken aan het stellen van duidelijke grenzen, het aanpakken van de daders en het ondersteunen van werkgevers.
Provincie:
Tag(s):