dinsdag, 14. april 2009 - 20:17

Subsidie voor tankstations duurzame brandstoffen

De provincie Groningen stelt €170.000,- beschikbaar voor tankstations die aardgas, biodiesel of bio-(m)ethanol gaan verkopen. De provincie Groningen wil met het verlenen van subsidie de realisatie van een tankstation voor duurzame brandstoffen financieel aantrekkelijk maken. Ook wil zij de beschikbaarheid van duurzame brandstoffen in de provincie Groningen vergroten.

Op dit moment kunnen automobilisten duurzame brandstoffen tanken op twee locaties in de stad Groningen: het aardgastankstation Milieudienst en het ethanoltankstation Boerema. Voor diverse andere locaties bestaan concrete plannen. Aan twee locaties in Haren en Stadskanaal is inmiddels subsidie toegekend in het kader van een landelijke regeling van SenterNovem, een agentschap van het ministerie van EZ.

Van het subsidiebedrag van de provincie Groningen is € 90.000,- bedoeld voor aardgastankstations (maximaal €30.000,- per tankstation). Hierbij wordt aardgas gezien als voorloper van groengas, dat is gas geproduceerd uit biomassa met dezelfde eigenschappen als aardgas. Voor biodiesel- en bio-(m)ethanoltankstations stelt de provincie €80.000,- beschikbaar (maximaal €20.000,- per tankstation of maximaal €5.000,- subsidie voor het ombouwen van een bestaand tankstation of vulpunt). De provincie stelt als voorwaarde aan deze subsidies onder andere dat de vulpunten na ingebruikname minstens drie jaar in gebruik blijven.
Provincie:
Tag(s):