woensdag, 21. oktober 2009 - 9:20

Subsidie voor veiligheid in openbaar vervoer

Maastricht

Vanaf 1 januari 2010 zullen alle bussen van Veolia in Limburg voorzien zijn van opname-apparatuur. Daardoor wordt het mogelijk om de beelden van de reeds in de bussen aanwezige camera’s vast te leggen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om Veolia hiervoor een subsidie te verlenen van € 151.000,-- voor de aanschaf en inbouw van deze apparatuur in 222 bussen. Met dit besluit gaat het eerste van een aantal projecten van start die gericht zijn op verbetering van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer in Limburg.

Het project moet een bijdrage leveren aan een beter veiligheidsgevoel van chauffeurs en ondersteunt de opsporing en bewijsvoering na voorgevallen incidenten. In opdracht van gedeputeerde Bert Kersten heeft oud-burgemeester Meijers (gemeente Onderbanken) onderzoek gedaan en van zijn bevindingen een rapport opgesteld. “Met de aanbevelingen die in het rapport worden gedaan ga ik ervan uit dat de sociale veiligheid in het openbaar vervoer in Limburg substantieel verbeterd wordt”, aldus gedeputeerde Kersten.
Provincie:
Tag(s):