donderdag, 5. februari 2009 - 10:14

'Taalbeheersing nieuwe studenten universiteit zorgelijk'

Amsterdam

De Vrije Universiteit (VU) gaat een aantal middelbare scholen uitnodigen voor een gesprek over de taalbeheersing van leerlingen die op de universiteit instromen. Dat zei de rector van de Vrije Universiteit, prof. dr. Lex Bouter, vandaag op een congres van het Taalcentrum-VU.

Het Taalcentrum-VU heeft afgelopen najaar in opdracht van de VU alle eerstejaars studenten een taaltoets Nederlands afgenomen. Bouter over de resultaten: ‘We hebben de toetsresultaten uitgesorteerd naar toeleverende scholen. Dan zie je grote verschillen: sommige scholen leveren leerlingen die het goed doen, sommige scholen juist leerlingen die te laag scoren.

Met die laatste scholen willen we in gesprek.’ Bouter wil niet zwartepieten of in het openbaar schande spreken. Wel vindt hij dat scholen ervoor moeten zorgen dat studenten bij aankomst op de universiteit het Nederlands goed beheersen. ‘Natuurlijk is het mijn droom dat door goed middelbaar onderwijs die verplichte taaltoets niet meer nodig is. Tot die tijd is het onze zaak, want dat hoort bij de kwaliteit van de universiteit.’

Uit de VU-taaltoets kwam ook naar voren dat studenten die vwo als vooropleiding hebben het gemiddeld beter doen dan studenten die via ‘de lange weg’ op de universiteit terecht komen (havo-hbopropedeuse-universiteit). Verder bleek dat ook studenten die volledig Nederlandstalig zijn opgegroeid soms grote moeite hadden met de taaltoets: het zijn niet alleen anders­taligen die problemen hebben. Alle studenten die zwak scoren op de toets, krijgen van de VU een gratis bijspijkercursus Nederlands aangeboden. Volgend cursusjaar wordt dat verplicht.

De rector kondigde de maatregelen aan tijdens het congres ‘Op de stoel van de lezer’, waarmee het Taalcentrum-VU zijn twintigjarig bestaan viert.
Categorie:
Tag(s):