zondag, 27. september 2009 - 20:05

Tachtig aanhoudingen bij internationale anti-drugsactie

Tilburg

Opsporingsdiensten van Nederland, België en Luxemburg hebben afgelopen donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag gezamenlijk een internationale actie gehouden tegen drugshandel en drugstoerisme. Tijdens de zogeheten Etoile-actie zijn onder andere in Nederland in totaal 80 personen aangehouden.

Tijdens de actie is circa 22 gram hasj, 277 gram hennep, 5 gram heroïne, 10 kilo cocaïne, een busje traangas, een busje pepperspray en een stroomstootwapen in beslag genomen. Mede dankzij het Benelux-verdrag over politiesamenwerking is de actie goed verlopen. Door dit verdrag kunnen politieagenten uit de Benelux sinds januari 2005 in de drie landen verdachten achtervolgen en controleren. De actie startte donderdagmiddag om 14.00 uur en duurde in Nederland tot zondagmorgen 03.00 uur.

De controles concentreerden zich in de deelnemende landen op de vervoersassen Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen-Parijs en Maastricht-Luik-Luxemburg-Metz. De controles werden uitgevoerd op snelwegen en provinciale wegen, maar ook in de treinen op de internationale treinverbindingen en in bij de politie bekende drugspanden. In totaal werden in de drie landen honderden voertuigen gecontroleerd op de aanwezigheid van verdovende middelen.

Spoorwegen
De controle van de KLPD spoorwegpolitie Roosendaal richtte zich zaterdag 26 september op de internationale treinen vanuit Roosendaal naar Antwerpen v.v., waarbij werd samengewerkt tussen de KLPD spoorwegpolitie Roosendaal en de Spoorwegpolitie Antwerpen. Op de perrons waar de internationale treinen naar en vanuit Roosendaal en Antwerpen vertrokken, en in de treinen werden controles uitgevoerd.

Er werd een speurhond ingezet, die is gespecialiseerd in de opsporing van verdovende middelen. In totaal werd door de gezamenlijke politiediensten in Roosendaal en Antwerpen 35 personen aangehouden die in het bezit van verdovende middelen waren. Van de 35 verdachten zitten er nog 5 vast. 4 van hen zijn overgedragen aan de Vreemdelingendienst en 1 van de verdachten werd aangehouden wegens het bezit van heroïne. In totaal werd 100 gram hennep en 10 kilo harddrugs in beslag genomen. Naar de harddrugs dient nog nader onderzoek door de Belgische opsporingsdiensten plaats te vinden.


Op het tracé Maastricht-Visé v.v. vond eveneens een controle plaats. Ook daar werd een verdovende middelen hond ingezet, waarbij in totaal 58 personen werden gecontroleerd. 39 van hen werden aangehouden, nadat de speurhond positief reageerde. Bij controle van hen werd in totaal 170 gram hennep, 17 gram hasj en 5 gram heroïne in beslag genomen. Daarnaast werden een stroomstootwapen en pepperspray in beslag genomen. Tegen 7 van de aangehouden verdachten zal een dossier ten behoeve van justitie worden opgemaakt. De overig aangehouden verdachten zijn ter plaatse afgehandeld.

Op de Thalys, de internationale hogesnelheidstrein tussen Rotterdam en Parijs, werd donderdag 24 september samengewerkt tussen de KLPD Spoorwegpolitie, de politieregio Midden West Brabant en de Franse Douane. Tussen Brussel en het station Gare Du Nord in Parijs werd de verdovende middelen speurhond ingezet. In totaal werden 6 inzittenden van de Thalys gecontroleerd op het bezit van verdovende middelen. In Parijs werd uiteindelijk 1 persoon aangehouden met een geringe hoeveelheid hennep, en 1 man met de Poolse nationaliteit werd, nadat de speurhond positief op hem reageerde, gecontroleerd. Hij bleek in het bezit te zijn van enkele XTC-pillen. Bovendien bleek hij niet in het bezit te zijn van de juiste documenten. Hij werd overgedragen aan de Franse autoriteiten.

Op de A 16 werd door het Joint Hit Team Zuid-West, wat is gehuisvest in Roosendaal, een gezamenlijke actie met de Regionale Ondersteuningsgroep van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond uitgevoerd, waarbij door het korps Landelijke Politiediensten op het verkeer van en naar de grensovergang met België zogenaamde Automatic Number Plate Recognition-apparatuur werd ingezet. Een aantal voertuigcontroles werden daarbij uitgevoerd, waarbij een 3-tal bekeuringen, een busje traangas, en wat gebruikershoeveelheden hasj en hennep in beslag werd genomen.

In de gemeente Maastricht werd er op zaterdag 26 september tussen 16.00 en middernacht door het Joint Hit Team Zuid-Oost, wat is gehuisvest in Maastricht, gewerkt op met name de overlast die wordt veroorzaakt door de drugsrunners. Dit leidde tot 4 aanhoudingen, waarbij cocaïne, heroïne en een voertuig wat door de drugsrunners werd gebruikt, in beslag werd genomen.

Ook in Terneuzen en de rest van Zeeuws-Vlaanderen werd in het kader van de Etoile-actie controles uitgevoerd. Door de regiopolitie in Zeeuws-Vlaanderen werd nauw samengewerkt met de collega’s van de Belgische Federale Politie en de diverse politie-zones in het noorden van België. Een aantal panden in Zeeuws-Vlaanderen werd geobserveerd en de bezoekers van deze panden werden dor de Belgische opsporingsdiensten vervolgens in Belgie gecontroleerd. De resultaten zullen na het weekend worden samengevoegd en worden verwerkt in het gezamenlijk Belgische persbericht.

Internationaal informatiepunt
In de stad Tournai (Doornik) was een internationaal informatie-uitwisselingpunt ingericht waar gedurende de actie politie en douanemensen uit de 4 landen aanwezig waren. Opsporingsambtenaren uit de vier landen konden gedurende de actie direct dit uitwisselingspunt bellen als men informatie wensten over personen of voertuigen uit de landen.

Geschiedenis
Onder de naam 'Hazeldonk' werken opsporingsdiensten van de verschillende landen sinds 1995 met elkaar samen. Doel van deze samenwerking is drugspanden die overlast veroorzaken in de steden ontmantelen en de kleinschalige drugshandel en drugstoerisme tussen de Benelux en Frankrijk bestrijden.

Voordelen van deze internationale samenwerking zijn onder andere dat de informatie-uitwisseling veel sneller en soepeler verloopt en politieagenten uit de twee landen leren vlot met elkaar samenwerken. Eén van de resultaten is dat internationale samenwerking steeds beter verloopt. Betrokken landen hebben afgesproken een aantal keer per jaar een gezamenlijke controleacties te houden.

Drugspanden
De overlast die vroeger werd veroorzaakt door het drugstoerisme heeft zich nu gedeeltelijk verplaatst naar de buurten rond drugspanden in verschillende Belgische steden. Noord-Fransen komen er cocaïne en heroïne kopen en veroorzaken daardoor problemen in de omgeving rond die panden. Begin 2005 hebben de politiediensten van de Benelux en van Frankrijk besloten de strijd tegen het drugstoerisme en de drugsrunners anders aan te pakken. Niet enkel meer de drugstoeristen op treinen of langs snelwegparkings worden aangepakt; ook de verkooppunten waar de drugs aan de man worden gebracht, zijn het doelwit van de Etoile-acties.
Provincie:
Tag(s):