woensdag, 11. maart 2009 - 10:14

Taxirit is goedkoper geworden

Den Haag

De consument weet sinds de invoering van het nieuwe taxitarief beter wat een taxirit hem vooraf gaat kosten. Dat blijkt uit de tussenevaluatie van het huidige taxitariefsstructuur die staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De gemiddelde ritprijs is gedaald en er is een toename van het aantal korte stadsritten. De gemiddelde omzet per taxibedrijf is gedaald, daarentegen is het aantal taxibedrijven toegenomen en de totale omzet van alle taxibedrijven gelijk gebleven.

Vanaf 1 februari 2008 is iedere straattaxi in Nederland verplicht zich aan de nieuwe tariefstructuur te houden. Het nieuwe taxitarief is op voorstel van het vorige kabinet ingesteld met als doel meer duidelijkheid voor de consument over de ritprijs en een afname van de weigering van korte ritten: maatregelen om de kwaliteit van de taxibranche te vergroten. De belangrijkste verandering is dat de tijdsduur van een taxirit geen rol meer speelt. Als de globale afstand naar de bestemming bekend is, kan de ritprijs vooraf worden berekend en aan de klant worden meegedeeld.

De tussenevaluatie bestrijkt een periode van zeven maanden nadat op 1 februari 2008 de nieuwe taxitariefstructuur is ingevoerd. Hierna volgt nog een eindmeting die bestaat uit drie onderdelen: een bedrijvenonderzoek, een consumentenonderzoek en een onderzoek in de vier grote steden.

Huizinga zal mede op basis van de evaluatie beoordelen of een tariefstructuur waarin de tijdsduur van een taxirit geen rol speelt (dubbelsysteem: tijd en afstand) tegemoet komt aan de knelpunten waar de taxibranche tegenaan loopt. Voor de staatssecretaris blijft belangrijk dat de consument van tevoren zicht heeft op de ritprijs. Huizinga verwacht voor de zomer hierover een besluit te kunnen nemen.
Provincie:
Tag(s):