woensdag, 10. juni 2009 - 16:51

Teerput Gasfabriekterrein versneld opgeruimd

Assen

De gemeente Assen heeft opdracht gegeven om een aantal teerputten op het Gasfabriekterrein versneld op te ruimen. De reden hiervoor is dat de putten veel geuroverlast opleveren voor omwonenden. De bewoners van een woning in de Witterstraat zijn vanwege de overlast tijdelijk in een hotel onder gebracht.

Onderdeel van de sanering van het Gasfabriekterrein is het opruimen teerputten en gashouders. In de eerste bloot gelegde teerputten en gashouders is een forse hoeveelheid teer aangetroffen. Het verwijderen hiervan levert de nodige geuroverlast op. Om de hinder voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken laat de gemeente deze putten versneld verwijderen. De teerput gelegen naast de Goorlaan moet vandaag zijn opgeruimd. Het verwijderen van de voormalige gashouder is begin volgende week afgerond.

De omwonenden van het Gasfabriekterrein worden vandaag of donderdag met een nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden.
Provincie:
Tag(s):