maandag, 28. september 2009 - 18:40

Tekenen voor veiligheid in en om school

Werkendam

Op donderdag 24 september tekenden wethouder Evert Begemann, rector Gijsbert van der Beek (Altena College), directeur Adrie Krielaart (CS de Hoven locatie de Schans) en politiefunctionarissen Theo Van Orsouw en Johan Maaskant (Politie Altena) de samenwerkingsovereenkomst “Veilig in & om school”.

Met dit convenant bekrachtigden de vijf een stevige samenwerking, waarmee ze samen zorgen voor veiligheid in en om school. “Een veilige school is in ieders belang”, aldus de ondertekenaars. “Voor leerlingen, maar ook voor docenten, de andere schoolmedewerkers, en natuurlijk omwonenden”. Gemeente, politie en scholen slaan dan ook graag de handen ineen.

Belangrijkste voordelen van het convenant: er zijn contactpersonen benoemd, zodat contact tussen scholen, gemeente en politie snel en doelgericht kan verlopen. Bovendien ligt er nu een pakket heldere afspraken tussen scholen en politie: wie belt wie, en voor welke incidenten. Verder wordt door de intensieve samenwerking beginnende criminaliteit in een vroeg stadium ontdekt, zodat tijdig bijgestuurd kan worden.

De leerlingen en ouders van de betrokken scholen zijn aan het begin van dit schooljaar op de hoogte gebracht van het convenant.
Provincie:
Tag(s):