woensdag, 29. april 2009 - 8:17

Tentoonstelling ‘Klimaat- en klimaatveranderingen’

Axel

Met ingang van Koninginnedag (donderdag 30 april dus) is er in de Watertoren van Axel een expositie te zien over klimaat- en klimaatveranderingen.Op een achttal kleurige panelen worden niet alleen de klimaatveranderingen op zich, maar ook de oorzaken er van aan de orde gesteld.

Ook wordt aandacht besteed aan de diverse klimaatscenario’s voor de komende vijftig jaar en de mogelijke gevolgen er van voor Nederland.
Naast deze tentoonstelling van het KNMI is er tevens een kleine expositie te zien over de gevolgen van de klimaatveranderingen op de inheemse flora en fauna.

In een tiental huisjes is te zien welke dieren en planten uit Nederland ‘verhuizen’ en welke ‘nieuwe’ buren we mogen verwachten.
Beide tentoonstellingen zijn tot en met zaterdag 27 juni a.s. te zien op de volgende dagen en tijdstippen :

- woensdag t/m vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur
- zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur

De toegang is gratis !
Provincie:
Tag(s):